Historie TJ Dioss Nýřany


Tělocvičná jednota SOKOL Nýřany

Byla založena 2. července 1899 v hostinci "U zlatého soudku", který stál naproti hostinci "U zeleného stromu", dnes bytové domy. V roce 1906 založen odbor žen a od té doby ženy pravidelně cvičí. V témže roce vzniká i pěvecký kroužek. Válka citelně postihla jednotu - cvičitelský sbor byl povolán k vojenské službě, mnohovlasteneckých knih a skladeb bylo zabaveno a činovníci jednotky byli pod dohledem úřadů. V r. 1917 se konalo veřejné cvičení, ale nesmělo se použít slavnostních sokolovských krojů. Potřeba vlastníka důstojnějšího stánku se začala naplnovat 15.5.1935 byl položen základní kámen sokolovny na pozemku proti radnici a 6.září 1936 bya sokolovna slavnostně otevřena. Po chvílích radosti byli Nýřany zabrány říšskoněmeckým vojskem. Činnost Sokola byla zastavena a sokolovna byla zabrána na základě výměru „ stillhaftekomissar für organisation“ v Liberci ze dne 10.8.1939 a bylo vloženo právo vlastnické pro „ türngemeinde Nürschan“. Čechům byl přístup zakázán a sokolovna používaná jako nacistický  „PARTEIHAUS“. Po válce tělocvičná jednota zahajije cvičení v červenci 1945 v sále hostince „U Trávů“, nebot v sokolovně  je americká armáda. Po delším jednání je v srpnu 1945 sokolovna uvolněna. ČOS (Česká obec sokolská ) na podzim 1945 vyzívá k dobrovolnému spojení všech tělovýchovných organizací. Pak se také stalo, že po dlouhých jednání je 16.listopadu 1946 ustaven Čs. tělovýchovný svaz. Dne 23.května 1948 se konal slet III. okrsku sokolské župy plzenské za účasti 4500 cvičenců a přítomnosti více 5000 náštěvníků. Cvičilo se bývalém hřišti  SK Olympie Nýřany.

Dělnická tělocvičná jednota ( DTJ ) Nýřany

Byla založena 20.listopadu 1902 v hostinci „ U bílého lva “( později Lidový dům – ZK Tesla). Úspěch mělo veřejné cvičení 40. okresu DTJ pořádané v r.1921 na hřrišti na Humbolce. V témže roce založen odbor házené DTJ. Koncem roku 1929 zakoupila jednota pozemek v kamenném lomu, který byl určen pro zbudování  letního cviciště, tělocvičny a uvažovalo se s vlastním „ Lidovým domem“. V r. 1934 bylo započato s výstavbou a v r.1935 byla dokončena I. etapa lidového domu, který sloužil pro spolkovou činnost sociálně demokratické strany a pro rozvoj tělovýchovy DTJ v Nýřanech. Neštastný rok 1938 postihl i DTJ. Činnost byla násilně zastavena a na základě výměru.... v Liberci jako v případů Sokola ze dne 17.6.1940 bylo vloženo právo vlastnické pro “NS turnvereingemeinde Nürschan“. Po osvobození zahajují  DTJ svou činnost. Po jednání s americkou armádou je Lidový dům uvolněn a mohlo se zahájit cvičení. V r. 1948 dochází ke sloučení jednot a cvičení se přenáší do sokolovny. Nutnost  zřízení  vyhovující mateřské školy vede k vykoupení Lidového domu Městským národním výborem.Budova byla rozšířena o přístavbu dalších tříd a cvičiště upraveno na dětské hřiště. 

Federativní dělnická telovýchovná jednota ( FDTJ ) Nýřany

Byla založena 29.5.1921 v hostinci „U trávů“. Nacvičují na hřišti SK Olympie. Při záboru Nýřan v r. 1938 museli funkcionáři opustit Nýřany do 24 hod. Po roce 1945 už FDTJ nebyly rozhodnutím ÚV KSČ obnoveny.

Dlouhodobý název TJ Tesla Nýřany se změnil na TJ Dioss Nýřany z.s., podle jednoho z hlavních sponzorů, který každoročně formou dotací, přisívá na provoz jednotlivých sportovních oddílů i TJ samotné.

Původní provozované oddíly byly národní házená, kopaná, ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova), atletika a stolní tenis. Později přibyla turistika, stolní tenis a kulečník. Celkový počet členů tělovýchovné jednoty TJ Nýřany byl v 80-tých letech minulého století cca 700. Řadila se mezi největší TJ v okrese Plzeň-sever. Byla i dějištěm okresních spartakiád. TJ byla významným podílem dotována OV ČSTV. Díky finančním dotacím, od města, Plzeňského kraje a od sponzorů, jsme mohli realizovat i několik svépomocných investičních akcí, jako byly:

  1. renovace hřiště Národní házené
  2. nový asfaltový povrch hřiště národní házené
  3. rekonstrukce budovy ubytovny a sauny
  4. renovace hřiště kopané
  5. renovace brány borců, tribuny a ochozů
  6. nová střední budova kopané
  7. úprava turistické základny
  8. nové tenisové kurty
  9. nová tenisová klubovna

Do vedlejší hospodářské činnosti TJ Nýřany patří:

- samostatně provozovaná ubytovna (od r.1979)

- samostatně provozovaná sauna (od r.1982)

- nájem restaurace

- samostatná autodoprava (autobus, mikrobus)

V roce 1990 proběhla v tělovýchovné jednotě TJ Nýřany návštěva zástupců Župy Sokolské s nabídkou restituce Sokolovny do majetku bývalého Sokola. Delegace "bývalých Sokolů Nýřany" (Václav Novák, p.Šindelář, pí.Hašková) dala vyjádření ve prospěch ponechání majetku Sokola (Sokolovny) stávající organizaci TJ.

Sportovní úspěchy:

- Národní házená - 1.liga (několikrát Mistr ligy)

- úspěchy atletů a stolních tenistů na krajských i republikových soutěžích

 Vývoj po roce 1990:

- osamostatnil se oddíl atletiky a turistiky

- ZRTV se změnilo na ASPV ( Asociace sportů pro všechny)

- ukončil činnost oddíl kulečníku

- hřiště národní házené dostalo nový povrch z umělé hmoty

- hřiště kopané dostalo nový travnatý povrch

 

novinky

Sídlo kanceláře

Sídlo kanceláře:

TJ Dioss Nýřany z.s.

Benešova třída 745

Nýřany 330 23

IČ: 47734337

DIČ: CZ47734337

Bankovní spojení: 9337371/0100

Pracovní doba: 
Ut, 9:00 - 12:00, 16:00 - 17:00
St, 9:00 - 12:00

Tel-fax: 377 931 276

Email:                

 

TJ Dioss Nýřany

Tělovýchovná jednota TJ Dioss Nýřany je neziskovou společností. Působící v Plzeňského kraji. TJ Dioss Nýřany má dlouholetou tradici. Sportovním aktivitám se věnuje již déle než jedno století. Členové tělovýchovné jednoty Nýřany jsou aktivní nadšenci různých sportů. Aktuálně má TJ Nýřany 549 členů, z čehož je 35 licencovaných trenérů. Pro sport v Nýřanech nabízíme našim členům hřiště národní házené, tělocvičnu, stoly pro stolní tenis, šachový klub, profesionální biliardové stoly, volejbalový kurt, fotbalový stadion, tenisové kurty, klubovnu i zázemí v šatnách na zmíněných sportovištích. Sokolovna TJ Dioss Nýřany je vybavena kvalitním sportovním náčiním, které je hojně využíváno všemi členy jednotlivých sportovních oddílů provozujících svoji činnost v budově sokolovny. Naši členové se pravidelně umisťují na předních příčkách v rámci okresních, krajských i republikových soutěžích. Kromě sportovních aktivit tělovýchovná jednota Nýřany provozuje i saunu, ubytovnu v blízkosti sokolovny a nejen pro členy oddílů tělovýchovné jednoty zajišťuje i autobusovou dopravu.